U kan ons op werkdagen contacteren tussen 08.00 - 18.00 uur

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

Verzamelen en registreren van persoonsgegevens

Euronics Sales bvba verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren. In principe kan u deze site gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Om een bestelling te plaatsen, dient u bepaalde persoonsgegevens mee te delen.

Door registratie op www.selexion.be zijn uw persoonsgegevens automatisch toegankelijk voor Euronics Sales bvba en kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met derden (= andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u). Wij verstrekken echter geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, …) die de consument bij de registratie ingeeft, worden opgenomen en verwerkt in het consumentenbestand van Euronics Sales bvba.

In overeenstemming met de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens wordt de consument ervan in kennis gesteld dat de verwerking door de verkoper van de persoonsgegevens, die voorkomen op het verkoopsdocument, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of door hem kunnen worden aangewend met het oog op direct marketing.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen worden gebruikt om de consument op de hoogte te houden van aanbiedingen van Euronics Sales bvba. De consument die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. Euronics Sales bvba zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Doorgeven van gegevens aan derden


Euronics Sales bvba is in elk geval nooit aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kunnen de sites van Euronics Sales bvba links bevatten naar sites van derden of reclameboodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Euronics Sales bvba, doch onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de site in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer. De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan worden uitgeoefend via het registratieformulier. Volgende gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden: e-mailadres, geboortedatum, GSM-nummer.

Euronics Sales bvba is in elk geval nooit aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kan www.selexion.be links bevatten naar sites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Euronics Sales bvba, doch onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de site in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Inzage en correctie van gegevens

U hebt het recht te weten welke persoonlijk identificeerbare gegevens Euronics Sales bvba, over u bijhoudt.

U hebt ook het recht die persoonlijk identificeerbare gegevens te laten corrigeren of schrappen.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar het volgende adres: Euronics Sales bvba, Uienbaan 90 K3, 2160 Wommelgem, of via de rubriek “Contact”.

Cookies en Google Analytics

www.selexion.be verzendt een cookie (een klein bestand met een tekenreeks) naar uw computer waaraan uw browser kan worden herkend. www.selexion.be gebruikt deze cookies om de kwaliteit van de service te verbeteren. De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) Op deze manier kunnen wij analyseren hoe gebruikers in het algemeen de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links naar andere sites

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de consument, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Euronics Sales bvba op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, intellectuele eigendom ed.

Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kunnen we deze privacyverklaring op ieder moment aanpassen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op www.selexion.be verschijnen.Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren op:
Euronics Sales bvba
Uilenbaan 90 K3
2160 Wommelgem
Tel. 03 3808 25 75
service@euronics.be
Naar boven